Zájmové útvary ve školním roce 2015/2016

Anglická konverzace - Mgr. Věra Recmanová, Mgr. Alena Fikoczková 

Pohybová výchova - Mgr. David Molitor

Florbal - Mgr. David Molitor

Výtvarný kroužek - Mgr. Radmila Holubcová

Keramika - Mgr. Marie Preisslerová (Sdružení Slunce)

Hudební miniškola - Lilie Tyrlíková (Sdružení Slunce)